12
 Ιουν 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ