21
 Σεπ 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ ΔΙΡΦΥΩΝ