20
 Οκτ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ