16
 Σεπ 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ