24
 Ιουν 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΗ ΛΙΜΝΗΣ

Την 29.06.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 θα διεξαχθεί στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη Λίμνης πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έκτακτης κάρπωσης δάσους ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής, ποσότητας ξυλείας 33.523,89 κ.μ ξυλείας. Η τιμή πρώτης προσφοράς και οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στην από 13.06.2022 πρόσκληση υποβολής προσφορών. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα στην υλοτομία και εμπόριο ξυλείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της πρόσκλησης από την Ιερά Μονή ή από την Ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.


Χαλκίδα, 20.06.2022
Η Ηγουμένη
Φεβρωνία Κόλλια