Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις


Επιστροφή

η Αποθήκευση ενεργοποιείτε όταν όλα τα υποχρεωτικά πεδία (*) έχουν συμπληρωθεί
Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής
*
Αριθμός Αίτησης
Τιμή μετά την αποθήκευση
*
Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης
*
Περίοδος
*
Επίθετο παιδιού
*
Όνομα παιδιού
*
Ημ/νία Γεννήσεως παιδιού
*
Ενορία (κατοικίας)
*
Διεύθυνση (κατοικίας)
Αρ. (κατοικίας)
Τ.Κ. (κατοικίας)
*
Πόλη (κατοικίας)
*
Ασφαλιστικός Φορέας
*
Τάξη
*
Σωματικό Βάρος
*
Ομάδα Αίματος
*
Γνωρίζει Κολύμπι
*
Κηδεμόνας A
*
Επώνυμο Κηδεμόνα Α
*
Δ.Α.Τ. Κηδεμόνα Α
*
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κηδεμόνα Α
*
Email Κηδεμόνα Α
Κηδεμόνας Β
Επώνυμο Κηδεμόνα Β
Δ.Α.Τ. Κηδεμόνα Β
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Κηδεμόνα Β
Email Κηδεμόνα Β
Κατάσταση Αίτησης
*
Περιγραφή
*
Περιγραφή