Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο

Λειτουργεί με την συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ευβοίας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα. τηλ. 22216.00887 (κατά τις ώρες λειτουργίας)

Ωράριο Λειτουργίας: κάθε Δευτέρα 15:00-16:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,

β) Εκκαθαριστικό από τη ΔΟΥ,

γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 όπου θα αναγράφεται "Δεν είμαι ασφαλισμένος σε καποιο ασφαλιστικό φορέα", θεωρημένη από το ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής,

δ) Σχετική βεβαίωση του ιερέα της ενορίας που διαμένει ο ενδιαφερόμενος,

ε) Φωτοτυπία των σελίδων του βιβλιαρίου ασθενείας (αν υπήρχε παλαιότερα) όπου φαίνεται η τελευταία θεώρηση,

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ζ) ΑΜΚΑ

Παράρτημα στην Ιστιαία:

Λειτουργεί στο κτίρο του ΚΕ.Σ.Ο. Ιστιαίας κάθε Τετάρτη και ώρες 17.00 - 18.00 μ.μ.

Τηλ. 22260.55646

unwanted pregnancy read medical abortion clinic