Καλλίνικος Καμπάνης

Καλλίνικος Καμπάνης ἐξ Ἄνδρου. Γεννηθείς τήν 4η Φεβρουαρίου τοῦ 1804, χειροτονήθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Χαλκίδος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1852 καί ἀπεβίωσε ὡς τοιοῦτος τήν 2α Ἰανουαρίου τοῦ 1879.