Χριστοφόρος Σταματιάδης

Χριστοφόρος Σταματιάδης. Γεννηθείς ἐν Ἀκράτᾳ Αἰγίου τό 1830 χειροτονήθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Χαλκίδος τόν Φεβρουάριο τοῦ 1882 καί ἀπεβίωσε ὡς τοιοῦτος τήν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1892.