Συνέσιος Φιλιππίδης

Συνέσιος Φιλιππίδης. Ἐπίσκοπος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας. Διωρίσθηκε τοποτηρητής τῆς ἐπισκοπῆς Χαλκίδος-Καρυστίας τήν 5η Ὀκτωβρίου 1921 καί διετέλεσε ὡς τοιοῦτος μέχρι τοῦ Δεκεμβρίου 1922. (Κατά τό ἕτος 1922 ἡ Καρυστία ἀποσπάσθηκε ἀπό τήν Χαλκίδα, ἀποτελέσασα ἰδία Μητρόπολη μέ τοποτηρητή τόν Μητροπολίτη Παροναξίας Ἱερόθεο, διατελέσαντα τέτοιον μέχρι τέλους τοῦ 1922, ὅταν, κατά τήν 24η Δεκεμβρίου 1922, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Καρυστίας ὁ Παντελεήμων Φωστίνης.