22210 60404 (5,6,7)
2024-03-01
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
2024-02-08
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
2022-05-06
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
2021-08-07
Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ
2021-05-11
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
2021-03-17
ΠΕΡΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ...
2020-12-04
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
2017-01-08
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ YOGA


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

I) ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 1. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους Μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Ιερέα της Ενορίας τους. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει σε Ιερά Μητρόπολη διαφορετική απ’ αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, τότε το Πιστοποιητικό Αγαμίας του θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από το Γραφείο Γάμων-Διαζυγίων της εκεί Ιεράς Μητροπόλεως.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως για τον καθένα από τους Μελλονύμφους.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως - Βαπτίσεως και των δύο Μελλονύμφων.
 4. Παράβολο των 18 € για Γάμο. Προμηθεύεται από το Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.) και είναι κοινό για τους δύο Μελλονύμφους.
 5. Απαιτείται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),  ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Δημοτολογίου και των δύο Μελλονύμφων.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 για τον καθένα από τους μελλονύμφους, στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν τελέσει άλλο γάμο (Πολιτικό ή Θρησκευτικό)  ή Σύμφωνο Συμβίωσης και ότι δεν υπάρχει καμία συγγένεια μεταξύ τους.
 7. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί Πολιτικός Γάμος ή Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ των Μελλονύμφων, κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξεως του τελεσθέντος Πολιτικού Γάμου ή του Συμφώνου Συμβίωσης.
 8. Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων. Συντάσσεται ενώπιον του Ιερέα και υπογράφεται από τους δύο Μελλονύμφους.
 9. Φυσική παρουσία των Μελλονύμφων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες στο Γραφείο του Ι. Ναού που θα τελεσθεί το Μυστήριο του Γάμου για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα που θα έχουν προκαθορίσει με τον Ιερέα.
 10. Ειδικές περιπτώσεις:

α)   Σε περίπτωση διαλυθέντος Θρησκευτικού Γάμου κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΙ’ ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ», το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Γάμων-Διαζυγίων της Ιεράς Μητροπόλεως, στην οποία αυτός τελέσθηκε.

β)   Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξεως του τελεσθέντος Πολιτικού Γάμου καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει οριστικά και αμετάκλητα το Γάμο αυτό.

γ)    Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του(της) θανόντος(-ούσης) συζύγου και Ληξιαρχική Πράξη του τελεσθέντος Γάμου τους.

 1. Για τον Παράνυμφο (Κουμπάρο) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)   Αν είναι άγαμος: φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως-Βαπτίσεώς του και Πιστοποιητικό Οικογενειακής του Καταστάσεως.

β)   Αν είναι έγγαμος: φωτοαντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως - Βαπτίσεώς του και Ληξιαρχικής Πράξεως Γάμου του.

* Παράνυμφος (Κουμπάρος) σε Γάμο δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά ούτε και Ορθόδοξος που έχει τελέσει μόνο Πολιτικό Γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης.

 1. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από την αίτηση του Ιερέως, κατατίθενται: α) για μεν τις Αρχιερατικές Περιφέρειες Χαλκίδος, Μεσσαπίων και Διρφύων στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος (οδός Βάκη 21, Χαλκίδα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00) β) για δε τις υπόλοιπες Αρχιερατικές Περιφέρειες στους κατά τόπους Αρχιερατικούς Επιτρόπους, απ’ όπου και θα λάβουν αυθημερόν το «Σημείωμα προς τέλεσιν Γάμου» (άδεια Γάμου), που, στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ιερέα της Ενορίας, στην οποία θα τελεσθεί το Μυστήριο του Γάμου.
 1. Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο την Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παρανύμφους (Κουμπάρους). Η Δήλωση Τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής γίνεται από ένα εκ των Νεονύμφων ή από εκπρόσωπό τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δυο συζύγων.

Επιμέλεια • Νυν Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 

κ. Νικηφόρου Ευσταθίου